Image

EERSTE LEERJAAR A met uitbreiding (1 Au en 1 LA)

27 lesuren basisvorming
De leerlingen die starten in 1Au krijgen een brede algemene basisvorming, maar de leerstof wordt in alle vakken uitgebreid en verdiept. Daardoor is er minder tijd om te herhalen en in te oefenen. Die leerlingen moeten dus op kortere tijd meer leerstof verwerken en zelfstandig herhalen en inoefenen.
  Engels
  Frans
  Nederlands
  Wiskunde
  Natuurwetenschappen
  Geschiedenis
  Aardrijkskunde
  Beeld
  Muziek
  Mens en samenleving
  Lichamelijke opvoeding
  Godsdienst
  Techniek
  ICT
1
3
4
4
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
CLIL Geschiedenis

CLIL?
Dit betekent dat je een vak in een andere taal kan volgen dan in het Nederlands, bij ons is dat in het Frans of het Engels. 

Welke vakken? 
Op SAM kan je in het eerste jaar het vak geschiedenis volgen in het Frans en het vak mens en samenleving kan je volgen in het Engels. Maar ook economie (Engels) in de tweede tweedes, geschiedenis in de derdes (Engels) en Latijn in de vijfdes (Frans) zijn CLIL-vakken. 

Hoe werkt het?
Een leerling kiest om een vak te volgen in het Nederlands of in het Frans/Engels. Alle leerlingen behandelen dezelfde leerstof. In de CLIL-les wordt alle lesmateriaal in de vreemde taal aangeboden. De leerkracht spreekt zo veel mogelijk Engels of Frans, net als de leerlingen zelf. Op een toets of examen wordt de kennis van het vak (geschiedenis, economie, Latijn) getoetst, niet van het Frans of Engels. 

Voor wie? 
CLIL is niet alleen goed voor leerlingen die sterk zijn in talen. Leerlingen die wat meer moeite hebben met talen zullen zeker geholpen zijn met de extra oefentijd in het Frans of Engels. 

1 lesuur leer- en leefsleutels
Via leersleutels (cursus leren leren) willen we de leerlingen helpen een goede studiehouding en -methode aan te leren. Naast de handige tips, speelt het plannen van taken, toetsen en examens in deze lessen een belangrijke rol. Ook is het belangrijk dat de leerlingen hun eigen manier van leren onder de loep nemen en kunnen bijsturen waar nodig.
Via leefsleutels willen we het sociale en emotionele van onze leerlingen bevorderen. Dit doen we door specifieke aandacht te besteden aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden en bevorderen van het klas- en groepsklimaat. Ook proberen we onze leerlingen bewust leren omgaan met specifieke thema’s zoals pesten, vriendschap, diversiteit, conflicten, groepsdruk …
4 lesuren keuzemodule
De modules die aangeboden worden zijn dezelfde in 1Au en 1A. Voor sommige modules is er een verplaatsing nodig naar een andere campus binnen de scholengemeenschap. Naast de module zie je het logo van de school waar de module plaatsvindt.

Voor de leerlingen uit 1Au zijn er 2 mogelijkheden: ofwel kiezen ze voor de module Latijn van 4 lesuren, ofwel kiezen ze voor 1 lesuur Frans, 1 lesuur wiskunde en een keuzemodule van 2 lesuren.
Latijn (4 lesuren)
This image for Image Layouts addon

In deze module ontdek je de Latijnse woordenschat en spraakkunst. Zodra je die wat onder de knie hebt, kan je al teksten lezen en vertalen. Zo gaat de wereld van de Romeinen voor je open, met hun rijke cultuur, boeiende geschiedenis en spannende verhalen. Tot op vandaag hebben de Romeinen invloed op ons leven! Inzicht in het Latijn zal je ook helpen bij het leren van moderne vreemde talen. 

Image
STEM-IT-Robotica
This image for Image Layouts addon

In deze module leer je programmeren in een technologische omgeving. Naast het programmeren op een computer zal je in een elektronische omgeving displays, motortjes en leds aansturen en werken met sensoren (afstandssensor, drukknop, temperatuursensor, vochtigheidssensor,..). Een app voor smartphone of tablet, een 3D-printer en lasercutter kunnen je daarbij helpen. Na het aanleren van een aantal basisvaardigheden zal je vanuit een probleemstelling een oplossing creëren. In deze module kan je zeker je talenten op vlak van wiskunde, wetenschap en techniek verder ontplooien.

Image
Ondernemen
This image for Image Layouts addon

In de module ondernemen verken je projectmatig twee domeinen. In een eerste domein ontdek je aan de hand van eigen onderzoeksvragen de verschillende aspecten van het dagelijkse economische leven. Als consument leer je hoe duur het leven is en welke elementen het gezinsbudget bepalen. Het tweede domein brengt je in het leven van een ondernemer. Je zet een eigen zaak op en leert aan de hand van een eigen onderneming de verschillende aspecten van ondernemerschap kennen. 

Image

Adres

Grote Markt 13, 8930 Menen

Bel

056 51 13 32

Mail

info@collegemenen.be