Image

TWEEDE LEERJAAR A MET UITBREIDING (2Au)

25 lesuren basisvorming
Voor leerlingen uit 1Au die er verder voor kiezen om voor alle vakken extra leerstof te krijgen. In 2Au krijgen de leerlingen 25 lesuren basisvorming en kiezen één basisoptie van 5 lesuren. De basisopties van de scholen sluiten aan op het aanbod in de tweede graad. Naast die basisoptie krijgen zij aanvullend 2 lesuren waarvoor zij afhankelijk van de basisoptie een keuze moeten maken.
  Engels
  Frans
  Nederlands
  Wiskunde
  Natuurwetenschappen
  Geschiedenis
  Aardrijkskunde
  Beeld
  Muziek
  Lichamelijke opvoeding
  Godsdienst
  Techniek
2
3
4
4
1
2
1
1
1
2
2
2
5 lesuren basisoptie
Image

Economie en organisatie

In de basisoptie economie en organisatie wakkeren we de ondernemerszin bij leerlingen aan en geven we hen inzicht in de economische spelers in onze samenleving. Via onderzoeken en toepassingen leren we het keuzegedrag van mensen in de economie ontdekken. Het werken met de pc krijgt hier een centrale plaats. Door het belichten van actuele fenomenen krijgen leerlingen inzicht in het economische nieuws. Via een eigen project zullen leerlingen ondervinden wat een eigen onderneming hebben betekent.
Image

Moderne talen en wetenschappen

De basisoptie moderne talen en wetenschappen valt uiteen in twee pakketten.

In het luik moderne talen (2 lesuren) ga je aan de slag in het Frans, Engels en Nederlands. De kennis die in de algemene vorming van deze vakken werd opgebouwd, wordt in verschillende situaties praktisch toegepast. Leerlingen mogen creatief aan de slag gaan met taal en genieten vaak van taal in al haar vormen.

In het pakket wetenschappen (3 lesuren) worden heel wat onderzoeksprojecten en experimenten voor fysica, biologie en chemie uitgevoerd. Zo worden de vaardigheden en kennis die in de algemene vorming geleerd werden, toegepast.
Image

Klassieke talen

De basisoptie klassieke talen bouwt verder op het vak Latijn uit het eerste jaar. Door het bestuderen van deze rijke taal wordt geleerd een taalsysteem te doorgronden en analyseren. Met behulp van de grammatica en de woordenschat van het Latijn wordt het taalgevoel en leesvaardigheid aangescherpt. Dit zal zeker helpen bij het leren van andere vreemde talen. Samen lezen we teksten uit de oudheid. Zo leren leerlingen genieten van de beeldende kracht van taal en maken ze kennis met een geschiedenis die nog heel veel invloed heeft op onze tijd. In deze basisoptie worden leerlingen uitgedaagd om creatief aan de slag te gaan met de taal en cultuur van de Grieken en Romeinen. Echt iets voor wie houdt van taal en van een rijke geschiedenis met sterke verhalen.

Image
Image

Sport

In de basisoptie Sport benaderen we sport vanuit verschillende invalshoeken. We ontdekken dat er een verband is tussen sport en beweging en ook wetenschappen. Daarnaast focussen we ook op gezondheid en veiligheid in een sportieve context. We streven enerzijds bewegingsdoelen na (fysiek, technisch en tactisch) en anderzijds persoonsdoelen (teamspirit, verantwoordelijkheid, fairplay). We doen dit binnen een brede waaier aan sporten (atletiek, gymnastiek, balsporten, zwemmen, enz.).

2 lesuren keuzegedeelte
De scholen hebben een eigen aanbod dat aansluit bij de basisopties die ze aanbieden en volgens de aanpak van de school.
Grieks
This image for Image Layouts addon
In de module Grieks ontdek je, naast het Latijn, een tweede klassieke taal en dit keer in een volledig nieuw alfabet!  We leggen de basis in woordenschat en grammatica en leren ook heel wat bij over de cultuur en de geschiedenis van de Grieken.

Deze module kan enkel gekozen worden door de leerlingen uit de basisoptie Klassieke Talen.

Adres

Grote Markt 13, 8930 Menen

Bel

056 51 13 32

Mail

info@collegemenen.be