Zorg op school

“Gelijken ongelijk behandelen is even onrechtvaardig als ongelijken gelijk behandelen.” (Aristoteles)

Op onze school hechten we belang aan het welzijn en welbevinden van elke leerling. Elke leerkracht en studiemeester draagt daartoe zijn of haar steentje bij. Zorg dragen voor leerlingen lijkt ons een vanzelfsprekendheid voor wie met jonge mensen omgaat.

Sommige leerlingen hebben echter dat tikkeltje extra aandacht nodig. Leerlingen met een bepaalde problematiek (dyslexie, AD(H)D, ASS, …) helpen we op weg door met hen een persoonlijk handelingsplan op te stellen. Hierin kan de aanwezigheid in een zorgklas, het gebruik van Sprint tijdens toetsen en examens en andere begeleidende maatregelen opgenomen worden.

Ook leerlingen met allerlei andere vragen en problemen van psycho-sociale aard kunnen bij ons terecht voor extra begeleiding. We willen hen een duwtje in de rug geven of net dat luisterend oor zijn waar ze op dat moment nood aan hebben.

Per graad is er een leerlingenbegeleider: Hannelore Delva (1ste graad), Sarah Vanholme (2de graad) en Steven Claeys (3de graad).

De nabijheid van het CLB zorgt ervoor dat we op zeer geregelde tijdstippen (tweewekelijks) en van dichtbij met elkaar kunnen overleggen. De CLB-verantwoordelijke voor onze school is Vicky Leplae. Het CLB kun je bereiken via: http://www.clbleieland.be/

Contact

Grote Markt 13
  8930 Menen
+32 56 51 13 32
info@collegemenen.be

Sociale media

Scholengemeenschap