GOK

Het decreet Gelijke Onderwijskansen (GOK) zag het levenslicht in september 2002. Dit geïntegreerd ondersteuningaanbod wil alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Dit decreet wil tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan en heeft daarom speciale aandacht voor kinderen uit kansarme milieus.

Voor meer informatie over het GOK-beleid in het algemeen:

8http://www.ond.vlaanderen.be/gok/

Voor meer informatie over de GOK-werking op onze school kunt u terecht bij de GOK-coördinator, Griet Vanryckegem

8Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij ons op school?

In het schooljaar 2008-2009 kreeg onze school voor het eerst GOK-uren. De school kreeg 8 uren toegewezen om initiatieven in te richten die de onderwijskansen voor alle leerlingen kunnen verbeteren. De school kreeg de kans om telkens opnieuw, in een cyclus van drie jaar uren daarvoor te benutten. De GOK-werkgroep volgde bijscholingen om deze materie beter te leren kennen en organiseerde tijdens elke cyclus een bevraging bij leerlingen, ouders en/of leerkrachten zodat duidelijk werd rond welke thema’s de school best kon werken.

Het GOK-beleid voor de eerste graad van het secundair onderwijs splitst zich namelijk op in deze zes thema’s:

-      Preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsachterstanden

-      Taalbeleid

-      Omgaan met diversiteit

-      Socio-emotionele ontwikkeling

-      Leerlingen- en ouderparticipatie

-      Doorstroming en oriëntering

Tijdens het schooljaar worden alle betrokkenen bevraagd over  onze GOK-werking. In de leerlingenraden, schoolraad, oudercomité en via de koffiebabbel kregen heel wat mensen de kans om hun mening hierover te ventileren.

Op drie niveaus worden acties op touw gezet, geënt op de thema’s die in de bevragingen naar boven drijven. Het niveau van de leerlingen, ouders en leerkrachten.

 

 

 

 

Een greep uit de initiatieven die de school via de GOK-werking al op poten zette:

Alle leerlingen van het eerste jaar kregen een test klaviervaardigheid. Ze typten een tekstje tegen een bepaalde tijd en toonden zo of ze al klaviervaardig genoeg zijn om de ICT-opdrachten van het secundair op een vlotte manier te kunnen verwerken.

Lessen klaviervaardigheid

De GOK-uren stonden onder andere toe dat wij alle leerlingen die daar nood aan hebben al voor het derde schooljaar op rij gratis typelessen aanbieden.

c Preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsachterstanden

Leertraject Smartschool

Om alle leerlingen op een vlotte manier te leren werken met het digitale leerplatform ‘Smartschool’ werd een leerlijn voor het eerste jaar ontwikkeld. De leerlingen krijgen vanaf nu bij de start van het schooljaar alle handelingen op een eenvoudige en duidelijke manier uitgelegd. Tijdens de verschillende vakken in de loop van het schooljaar worden deze vaardigheden geoefend in een bepaald vak. Zo krijgen de leerlingen aangeleerd hoe ze op een correcte manier een e-mail versturen via Smartschool.

c Preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsachterstanden

Openstellen computerklas ’s middags

Tussen de middag wordt aan de leerlingen de kans gegeven om ICT-opdrachten of opzoekwerk via het internet in de computerklas te doen. Dit schept ook de kans aan leerlingen die thuis niet over een compter of over internet beschikken om dergelijke opdrachten op een goede manier te volbrengen.

c Preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsachterstanden

Organisatie van het zorgbeleid

Via de GOK-werking werd de leerlingenbegeleiding doorgelicht en uitgewerkt. Onder andere de examenbundel voor alle eerstes en het ‘oefenexamen’ werd door het GOK-team uitgedacht.

c Socio-emotionele ontwikkeling

Avond leren leren

Vroeger werd onze avond leren leren voor ouders van leerlingen van het eerste jaar door de directeur van het CLB-Menen verzorgd. Via de GOK-werking wordt hierop ook ingespeeld op de kansen die leerlingen moeten krijgen om te kunnen leren en te leren leren.

c Preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsachterstanden

‘Kom maar eens binnen’

Op dinsdagavonden tijdens het derde trimester van het eerste jaar worden de ouders van een klas van het eerste jaar uitgenodigd. Via een klasbezoek en een informele koffiebabbel met de titularis en de GOK-leerkracht krijgen de ouders de kans om (zonder het eens over punten te hebben zoals bij een klassiek oudercontact) hun mening en ervaringen te evalueren over de start van hun zoon of dochter tijdens het eerste jaar.

c Leerlingen- en ouderparticipatie

Bibliotheek

Onderwijskansen voor anderstalige leerlingen verhogen is soms heel praktisch het aanbieden van Nederlandstalige lectuur. In de schoolbibliotheek kunnen alle leerlingen tijdens de avondstudie terecht om jeugdboeken te kiezen zodat hun taal er alleen maar kan door verbeteren. Deze laagdrempelige manier van boeken aanbieden, zorgt ervoor dat alle leerlingen, maar zeker ook anderstalige leerlingen van een ruim literatuuraanbod kunnen genieten.

c Taalbeleid

GOK-proefwerk

In de week voor de kerstproefwerken kregen alle leerlingen van het eerste jaar een testexamen. Ze werden zoals op een echte examendag in een examenlokaal binnengelaten, kregen een proefwerk en moesten dit ook eens invullen en indienen zoals op een echte examendag. De bedoeling hiervan is de stress bij alle leerlingen te verlagen voor dit nieuwe en onbekende examensysteem in de studiezalen zoals dit op onze scholen de gewoonte is.

c Preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsachterstanden

Onthaal 6de leerjaar

Om leerlingen vanuit het basisonderwijs een betere kijk op het algemeen secundair onderwijs aan te bieden worden deze leerlingen en hun leerkrachten uitgenodigd in de loop van februari. Ze wonen een aantal lessen bij (waaronder ook Latijn en techniek) en krijgen een rondleiding in kleinere groepjes.

c Doorstroming en oriëntering

Studiekeuzebegeleiding

In de lessen leefsleutels leren de leerlingen op een speelse manier bij  het thema ‘Kiezen, een risico’ omgaan met kiezen in het algemeen. In het tweede jaar komt dit handig van pas, want dan moeten de leerlingen opnieuw voor een bepaalde studierichting kiezen voor de tweede graad.

Vroeger werd dit keuzetraject intens begeleid door het CLB. Via de GOK-werking worden deze stappen nu gezet door de leerlingen met behulp van een leerkracht. Ze worden stap voor stap ingelicht en bijgestaan bij het maken van deze belangrijke keuze.

c Doorstroming en oriëntering

 

Hospiteren door leerkrachten

Via het leren van elkaar, door bij elkaar een les bij te wonen, leren we de nieuwste onderwijstechnieken, differentiëren bij leerlingen in de praktijk oefenen, nieuwste ict-toepassingen bij collega’s oefenen. Ook voor leerkrachten blijft een school een lerende omgeving.

c Preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsachterstanden

 

 

Nieuws

23/12 Oudercontact

Openingsuren kerstvakantie

maandag 27/12 en vrijdag 07/01
van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.00 u.

Contact

Grote Markt 13
  8930 Menen
+32 56 51 13 32
info@collegemenen.be

Sociale media

Scholengemeenschap