Image

FINALITEIT DOORSTROOM - DOMEINOVERSCHRIJDEND

Doorstromen naar verschillende studiedomeinen in het hoger onderwijs is mogelijk.
Image

Economie-moderne talen

In deze richting combineer je economie met een maximaal aantal uren talen.

In de lessen economie betrekken we voortdurend de economische actualiteit om je interesse in sociaal-economische, maatschappelijke thema’s te prikkelen. Door deze economische basisvorming verwerf je inzicht in de boeiende wereld van vraag en aanbod, sparen en lenen, arbeidsmarkt en de bedrijfswereld. De deelname aan een aantal workshops, presentaties van ondernemers…. scherpt je kennis verder aan.

Je maakt ook kennis met de verschillende aspecten van het ondernemen en de financiële en boekhoudkundige aspecten van het bedrijfsleven.

We leggen ook de nadruk op de talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits. Je traint de vijf vaardigheden (luisteren, lezen, spreken, gesprekstechnieken en schrijven) zodat je vlot en precies kunt communiceren.

 

Je kiest voor de studierichting Economie-Moderne talen omdat je:

 • geïnteresseerd bent in economie, actualiteit en het bedrijfsleven;
 • grammaticale principes snel door hebt en ze ook vlot kan toepassen;
 • aanleg en interesse hebt voor talen en algemene kennis;
 • zowel mondeling als schriftelijk goed kan communiceren, ook in vreemde talen;
 • inzicht, doorzettingsvermogen en studie-ijver hebt.

Met deze economische opleiding kan je zonder problemen een professionele bachelor starten.

Denk aan bedrijfsmanagement (marketing, financiën- en verzekeringswezen, rechtspraktijk, eventmanagement, internationaal ondernemen en KMO), communicatiebeheer, lerarenopleiding, toegepaste informatica, journalistiek, toerisme, …

Ook een academische bachelor en master is mogelijk: (toegepaste) economische wetenschappen, handelswetenschappen, rechten, criminologie, politieke en sociale wetenschappen, toegepaste taalkunde, taal- en letterkunde… Een brede opleiding waarmee je alle kanten uit kan!

Economie-wiskunde

In deze richting combineer je economie met een stevig pakket wiskunde.

In de lessen economie betrekken we voortdurend de economische actualiteit om je interesse in sociaal-economische, maatschappelijke thema’s te prikkelen. Door deze economische basisvorming verwerf je inzicht in de boeiende wereld van vraag en aanbod, sparen en lenen, arbeidsmarkt en de bedrijfswereld. De deelname aan een aantal workshops, presentaties van ondernemers…. scherpt je kennis verder aan.

Je maakt ook kennis met de verschillende aspecten van het ondernemen en de financiële en boekhoudkundige aspecten van het bedrijfsleven.

Tijdens de lessen wiskunde zal je interessante wiskundige concepten, probleemstellingen en argumentaties bestuderen. Je krijgt boeiende deelvakken zoals algebra, meetkunde, statistiek, analyse en kansrekening.

 

Je kiest voor de studierichting Economie-Wiskunde omdat je:

 • Geboeid zijn door economie en de actualiteit
 • Zin voor nauwkeurigheid.
 • Je studiehouding moet gericht zijn op het begrijpend studeren van de leerstof. Een goede kennis van wiskunde is een sterk gewaardeerd hulpmiddel.
 • Je bent bereid de nodige tijd te besteden aan je studies. Alleen door elke les te studeren, oefeningen voor te bereiden, taken en verslagen tijdig te maken, je nota’s ordelijk en verzorgd bij te houden maak je een behoorlijke kans om succesvol in de richting wetenschappen te slagen.

Met deze economische opleiding kan je zonder problemen een professionele bachelor starten.

Denk aan bedrijfsmanagement (marketing, financiën- en verzekeringswezen, rechtspraktijk, eventmanagement, internationaal ondernemen en KMO), communicatiebeheer, lerarenopleiding, toegepaste informatica, journalistiek, toerisme, …

Ook een academische bachelor en master is mogelijk: (toegepaste) economische wetenschappen, handelswetenschappen, rechten, criminologie, politieke en sociale wetenschappen, toegepaste taalkunde, taal- en letterkunde… Een brede opleiding waarmee je alle kanten uit kan!

Image
Image

Humane wetenschappen

Bij Humane Wetenschappen tonen de leerlingen een wetenschappelijke interesse in de sociale, psychologische en culturele aspecten van de mensheid. We gaan op zoek naar verklaringen voor mens- en wereldbeelden vanuit een open en kritische ingesteldheid. Filosofie en kunst krijgen een uitgesproken plaats in het curriculum van Humane Wetenschappen. Daarnaast krijg je als voorbereiding op hogere studies ook een extra pakket statistiek, naast je basisvorming wiskunde.

De missie van de school is om van elke leerling Humane Wetenschappen een kritische, geïnteresseerde, enthousiaste, wereldburger te maken, die in staat is om op een wetenschappelijke manier om te gaan met contacten tussen en binnen mensen en culturen.

Iemand die kiest voor de studierichting humane wetenschappen:

 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
 • is geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen;
 • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
 • verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
 • wil nadenken over essentiële levensvragen;
 • is nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur;
 • gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
 • is geboeid door de actualiteit.
 

De uitwegen na deze studierichting zijn zeer ruim. Let wel, verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen is niet evident gezien het aantal uur wiskunde en wetenschappen in deze richting, zeker als je kiest voor de 3u wiskunde.

Professionele Bachelors: Voor de hand liggende keuzes zijn: toegepaste psychologie, sociaal werk, communicatiemanagement, ergotherapie, gezinswetenschappen, onderwijs, journalistiek, logopedie, orthopedagogie, pedagogiek van het jonge kind, verpleegkunde, vroedkunde, …

Academische Bachelors: Voor de hand liggende keuzes zijn: pedagogische wetenschappen, psychologie, sociologie, criminologische wetenschappen, agogische wetenschappen, communicatiewetenschappen, kunstwetenschappen, moraalwetenschappen, muziek, onderwijskunde, filosofie, politieke wetenschappen, rechten, sociaal-economische wetenschappen, wijsbegeerte, …

Grieks-Latijn

Latijn en Grieks studeren betekent dat je de taal, literatuur en cultuur van twee beschavingen bestudeert die aan de basis liggen van onze hedendaagse wereld. De studie van de klassieke talen behelst dus niet alleen de studie van teksten, maar is ook de studie van de filosofie, het recht, de retoriek, de kunst, de mythologie, … De antieke teksten die je in het Latijn en Grieks bestudeert, confronteren je bovendien met de mens zoals hij duizenden jaren geleden leefde.

 • De studierichting Grieks-Latijn richt zich tot leerlingen met een grote interesse voor taal, cultuur en literatuur. De brede algemene vorming die de klassieke talen hen bieden, spreekt hen aan.
 • Oog hebben voor de klassieke cultuur draagt bij tot openheid voor andere culturen, waardoor de leerlingen de eigen tijdsgeest leren relativeren.
 • · Interesse hebben in andere culturen, talen en literatuur
 • · Zin voor nauwkeurigheid.
 • · Je studiehouding moet gericht zijn op het begrijpend studeren van de leerstof.
 • · Je bent bereid de nodige tijd te besteden aan je studies
Met Grieks-Latijn kan je later nog alle richtingen uit in het hoger onderwijs. Wel moet enig voorbehoud gemaakt worden voor opleidingen met veel wiskunde en/of wetenschappen, aangezien je hier maar een beperkt pakket van volgde. Deze opleidingen zijn daarom niet uitgesloten, maar zullen een extra inspanning vragen. Uiteraard spelen ook je inzet en competenties een grote rol.

Professionele bachelors: Voor de hand liggende keuzes zijn onderwijs, verpleegkunde, logopedie & audiologie, toegepaste taalkunde, …

Academische bachelors: Voor de hand liggende keuzes zijn geschiedenis, taal- & letterkunde, rechten, …
Image
Image

Grieks-Wiskunde (6 of 8 uur)

Grieks-Wiskunde is de richting bij uitstek voor liefhebbers van breintraining en analytisch denken. Binnen het vak Grieks heb je de voorbije drie jaren een stevige basis aan woordenschat en grammatica opgebouwd. In de derde graad zal je die hoofdzakelijk gebruiken bij het bestuderen van poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Tijdens de lessen wiskunde zal je interessante wiskundige concepten, probleemstellingen en argumentaties bestuderen. Je krijgt boeiende deelvakken zoals algebra, meetkunde, statistiek, analyse en kansrekening. Op het einde van je zesde jaar ben je klaar voor verdere studies in het hoger onderwijs, op zowel professioneel als academisch niveau. Je kan in deze richting kiezen voor 6 of 8 uur wiskunde.

Je kiest voor de studierichting Grieks-wiskunde omdat je:

 • geïnteresseerd bent in taal, cultuur, literatuur en geschiedenis;
 • grammaticale principes snel door hebt en ze ook vlot kan toepassen;
 • een stevige basis wiskunde hebt, de leerstof snel kan begrijpen en verwerken en er dagelijks thuis mee bezig wil zijn;
 • graag wiskundige problemen oplost;
 • interesse vertoont voor het aanleren van vreemde talen;
 • nauwkeurig werkt, inzicht, doorzettingsvermogen en studie-ijver heb

Met Grieks kan je later nog alle richtingen uit in het hoger onderwijs. In deze richting krijg je een degelijk pakket wiskunde. Dan is een keuze voor opleidingen met een sterke component wiskunde ook mogelijk.

Professionele bachelors: Voor de hand liggende keuzes zijn onderwijs, verpleegkunde, elektronica-ict, landmeting, luchtvaarttechnologie, …

Academische bachelors: Voor de hand liggende keuzes zijn geschiedenis, geneeskunde, farmaceutische wetenschappen, ingenieurswetenschappen, rechten, biomedische wetenschappen, wiskunde, fysica en sterrenkunde, informatica, industriële wetenschappen, ingenieurswetenschappen, architectuur,

Latijn-moderne talen

Latijn studeren betekent dat je de taal, literatuur en cultuur van een beschaving bestudeert die aan de basis ligt van onze Westerse beschaving. Latijn behelst dus niet alleen de studie van teksten, maar is ook de studie van de filosofie, het recht, de retoriek, de kunst, de mythologie, … De antieke teksten die je in Latijn bestudeert, confronteren je bovendien met de mens zoals hij duizenden jaren geleden leefde.

Via de vakken Moderne Talen ontwikkelen onze leerlingen een brede talenkennis. Frans, Engels, Duit en de keuze in de derde graad tussen extra wiskunde of Spaans zorgen ervoor dat onze leerlingen mondeling en schriftelijk degelijk worden voorbereid. 

 • De studierichting Latijn richt zich tot leerlingen met een belangrijke interesse voor taal, cultuur en literatuur. De brede algemene vorming die het Latijn hen biedt, spreekt hen aan.
 • Oog hebben voor de klassieke cultuur draagt bij tot openheid voor andere culturen, waardoor de leerlingen de eigen tijdsgeest leren relativeren.
 • Taalvaardig en communicatief
 • Interesse hebben in andere culturen, talen en literatuur
 • Zin voor nauwkeurigheid.
 • Je studiehouding moet gericht zijn op het begrijpend studeren van de leerstof.
 • Je bent bereid de nodige tijd te besteden aan je studies.

Met Latijn kan je later nog alle richtingen uit in het hoger onderwijs. Wel moet enig voorbehoud gemaakt worden voor opleidingen met veel wiskunde en/of wetenschappen, aangezien je hier maar een beperkt pakket van volgde. Deze opleidingen zijn daarom niet uitgesloten, maar zullen een extra inspanning vragen. Uiteraard spelen ook je inzet en competenties een grote rol.

Professionele Bachelors: Voor de hand liggende keuzes zijn onderwijs, verpleegkunde, logopedie & audiologie, toegepaste taalkunde, …

Academische Bachelors: Voor de hand liggende keuzes zijn geschiedenis, taal- & letterkunde, rechten, …

Image
Image

Latijn-wetenschappen

Latijn studeren betekent dat je de taal, literatuur en cultuur van een beschaving bestudeert die aan de basis ligt van onze Westerse beschaving. Latijn behelst dus niet alleen de studie van teksten, maar is ook de studie van de filosofie, het recht, de retoriek, de kunst, de mythologie, … De antieke teksten die je in Latijn bestudeert, confronteren je bovendien met de mens zoals hij duizenden jaren geleden leefde.

Daarnaast krijg je een stevige basis aan biologie, chemie en fysica. Tijd genoeg om de leerstof uit te diepen en om zelf in actie te schieten! Gaandeweg leer je kritisch nadenken en leer je de handelingen van een echte wetenschapper!

 • De studierichting Latijn richt zich tot leerlingen met een belangrijke interesse voor taal, cultuur en literatuur. De brede algemene vorming die het Latijn hen biedt, spreekt hen aan.
 • Oog hebben voor de klassieke cultuur draagt bij tot openheid voor andere culturen, waardoor de leerlingen de eigen tijdsgeest leren relativeren.
 • Je hebt een grote interesse in natuurverschijnselen en het verklaren ervan. Er wordt echter meer van je verwacht. Drang naar inzicht, zin voor nauwkeurigheid en analyse, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, planmatig werken, zijn belangrijke vereisten voor leerlingen die kiezen voor een richting wetenschappen.
 • Om inzicht te verwerven is het noodzakelijk de resultaten van demonstratieproeven te onthouden en feitenkennis te studeren. Wetenschappen studeren vereist een behoorlijke geheugencapaciteit.

In deze richting volg je een redelijk wiskunde, maar niet zoveel als bij Wetenschappen-Wiskunde. Een keuze voor opleidingen met een hele sterke component wiskunde is niet aan te raden, maar, afhankelijk van je inzet en capaciteiten, daarom niet onmogelijk.

Professionele Bachelors: Voor de hand liggende keuzes zijn onderwijs, verpleegkunde, logopedie & audiologie, toegepaste taalkunde, …

Academische Bachelors: Voor de hand liggende keuzes zijn geschiedenis, geneeskunde, farmaceutische wetenschappen, ingenieurswetenschappen, taal- & letterkunde, rechten, biomedische wetenschappen, …

Latijn-wiskunde (6 of 8 uur) 

Latijn-Wiskunde is de richting bij uitstek voor liefhebbers van breintraining en analytisch denken. Binnen het vak Latijn heb je de voorbije vier jaren een stevige basis aan woordenschat en grammatica opgebouwd. In de derde graad zal je die hoofdzakelijk gebruiken bij het bestuderen van poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Tijdens de lessen wiskunde zal je interessante wiskundige concepten, probleemstellingen en argumentaties bestuderen. Je krijgt boeiende deelvakken zoals algebra, meetkunde, statistiek, analyse en kansrekening. Op het einde van je zesde jaar ben je klaar voor verdere studies in het hoger onderwijs, op zowel professioneel als academisch niveau. Je kan in deze richting kiezen voor 6 of 8 uur wiskunde. 

Je kiest voor de studierichting Latijn-wiskunde omdat je:

 • geïnteresseerd bent in taal, cultuur, literatuur en geschiedenis;
 • grammaticale principes snel door hebt en ze ook vlot kan toepassen;
 • een stevige basis wiskunde hebt, de leerstof snel kan begrijpen en verwerken en er dagelijks thuis mee bezig wil zijn;
 • graag wiskundige problemen oplost;
 • interesse vertoont voor het aanleren van vreemde talen;
 • nauwkeurig werkt, inzicht, doorzettingsvermogen en studie-ijver hebt. 

Met Latijn kan je later nog alle richtingen uit in het hoger onderwijs. In deze richting krijg je een degelijk pakket wiskunde. Dan is een keuze voor opleidingen met een sterke component wiskunde ook mogelijk.

Professionele bachelors: Voor de hand liggende keuzes zijn onderwijs, verpleegkunde, elektronica-ict, landmeting, luchtvaarttechnologie, …

Academische bachelors: Voor de hand liggende keuzes zijn geschiedenis, geneeskunde, farmaceutische wetenschappen, ingenieurswetenschappen, rechten, biomedische wetenschappen, wiskunde, fysica en sterrenkunde, informatica, industriële wetenschappen, ingenieurswetenschappen, architectuur, …

Image
Image

Moderne talen

De studierichting Moderne talen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar talen en taalwetenschappen centraal staan.

Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken, waaronder taalsystematiek, sociolinguïstiek, taalverwerving, taalontwikkeling, pragmatiek, taaltechnologie, en literatuur.

Daarnaast worden communicatieve vaardigheden voor Duits, Engels, Frans en Nederlands aangescherpt.

Uniek aan deze studierichting zijn de specifieke eindtermen voor het leren van een vierde vreemde taal. Onze school kiest voor Spaans.

Een leerling uit de studierichting Moderne talen:

 • is geboeid door alle aspecten van taal als communicatiemiddel, als exponent van de maatschappij én als wetenschapsdomein;
 • wil inzicht verwerven in de verschillende wetenschapsdomeinen eigen aan taal;
 • heeft een serieus boontje voor literatuur;
 • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
 • wil graag een vierde vreemde taal beheersen.

Moderne Talen bereidt je voor op een breed gamma aan vervolgopleidingen in het Hoger onderwijs.

Onder meer: Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies

Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen (communicatiewetenschappen), Onderwijs, Journalistiek, Media en Entertainment Business, Communicatiemanagement

Moderne talen-wetenschappen

Moderne talen-Wetenschappen is een studierichting die in zijn combinatie van talen met wetenschappen niet vanzelfsprekend is. De beide componenten verwijzen immers naar domeinen die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Toch biedt de combinatie heel wat perspectieven en kunnen de twee componenten elkaar gunstig beïnvloeden. Wat meer is: ze zorgen voor een evenwicht tussen de specifiek ‘menselijke’ en de meer wetenschappelijke aspecten van de algemene vorming.

De specifieke denktraining die door de wetenschappen wordt bevorderd, zal ook een gunstige weerslag hebben op de wijze waarop de reflectie op taalverschijnselen verloopt. Een verhoogde taalvaardigheid kan alleen maar bijdragen tot een meer nauwkeurige begripsvorming en een vlotter verwoorden van waarnemingen en ervaringen.

 • Je hebt een brede interesse en talent voor taal, cultuur en wetenschappen.
 • Je behaalde in de tweede graad zeer goede tot goede resultaten voor de vakken die de hoofdcomponenten vormen in de richting van jouw keuze.
 • Je bent nieuwsgierig en studeert graag.
 • Je beseft dat je heel regelmatig moet studeren en werken, en je bent daartoe ook bereid.
 • Je moet kunnen bewijzen dat je inzicht hebt in de leerstof en zelfstandig genoeg kunt werken om problemen i.v.m. de leerstof op te lossen.
 • Je mikt op hogere studies en je wil hiervoor een degelijke basis ontwikkelen en de juiste leerhoudingen verwerven.

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen beperkingen. 

Professionele Bachelors: Voor de hand liggende keuzes zijn onderwijs, toegepaste taalkunde, ergotherapie, verpleegkunde …

Academische Bachelors: Voor de hand liggende keuzes zijn een managementopleiding, rechten, talen, taal- en letterkunde, logopedische en audiologische wetenschappen, journalistiek, communicatiewetenschappen, geologie…

Image
Image
Image

Sportwetenschappen

In de richting Sportwetenschappen combineer je een doorgedreven wetenschappelijke opleiding met 5 uren sport per week. Je verdiept je stevige basis biologie, chemie en fysica. Er is tijd genoeg om de leerstof uit te diepen en om zelf in actie te schieten! Gaandeweg leer je kritisch nadenken en leer je de handelingen van een echte wetenschapper! Waar mogelijk leggen we de link tussen de wetenschappen en de sportieve activiteiten.

In de uren sport ga je verder in op de technische en ook tactische vaardigheden van een aantal verschillende bewegingsdomeinen. Naast de actieve component is er ook het theoretische luik van de bewegingsleer (anatomie, fysiologie, trainingsleer, enz.).

 • Je hebt een grote interesse in natuurverschijnselen en het verklaren ervan. Je hebt een drang naar inzicht, toont zin voor nauwkeurigheid en analyse. Doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, planmatig werken: dit zijn belangrijke vereisten in een richting wetenschappen.

 • Om inzicht te verwerven is het noodzakelijk de resultaten van demonstratieproeven te onthouden en feitenkennis te studeren. Wetenschappen studeren vereist een behoorlijke geheugencapaciteit.

 • Je wordt graag sportief uitgedaagd en je bent gebeten door de wereld van de sport en de wetenschappelijke benadering ervan.

 • Je houdt van bewegen: voor jou is dit een aangename en sociale activiteit waarbij hulpvaardigheid en groepsdynamiek heel belangrijk zijn.

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. 

Professionele Bachelors: Voor de hand liggende keuzes zijn onderwijs, sport- en cultuurmanagement, ergotherapie, toegepaste gezondheidswetenschappen, enz.

Academische Bachelors: Voor de hand liggende keuzes zijn L.O en bewegingswetenschappen, kinesitherapie, biologie, chemie, enz.

Wetenschappen-wiskunde
(6 of 8 uur)

In deze studierichting ben je geboeid door wetenschappen en heb je voldoende voorkennis vanuit het 2de graad voor zowel wetenschappen als voor wiskunde. Je bent graag bezig met wiskunde en je bent sterk in inzichtelijk en analytisch werken. 

De wiskundelessen vragen veel inzicht en abstractievermogen. Alle nodige begrippen uit analyse, discrete wiskunde, algebra, meetkunde, statistiek en kansberekening worden grondig bestudeerd.

De vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde besteden aandacht aan het verzamelen van empirische gegevens en aan het kritisch en inzichtelijk verwerken ervan.

 • Je hebt een brede interesse en talent voor wiskunde en wetenschappen.
 • Je behaalde in de tweede graad zeer goede tot goede resultaten voor de vakken die de hoofdcomponenten vormen in de richting 
 • Je bent nieuwsgierig en je wilt een antwoord zoeken of krijgen op heel wat vragen.
 • Je hebt voldoende wiskundige vaardigheden en capaciteiten.
 • Je moet kunnen bewijzen dat je inzicht hebt in de leerstof en zelfstandig genoeg kunt werken om problemen i.v.m. de leerstof op te lossen.
 • Je mikt op hogere studies en je wil hiervoor een degelijke basis ontwikkelen en de juiste leerhoudingen verwerven.

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen beperkingen. 

Professionele bachelors: Voor de hand liggende keuzes zijn: elektronica-ICT, multimedia en communicatietechnologie, informatica, verpleegkunde, vroedkunde, agro- en biotechnologie, biowetenschappen, …

Academische bachelors: Voor de hand liggende keuzes zijn industriële wetenschappen, ingenieurswetenschappen, geneeskunde, informatica, wiskunde, fysica & sterrenkunde, biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, …

Image

Vrije ruimte zesde jaar

Leerlingen in het zesde jaar kunnen 2 uur per week een vak kiezen. Sommige vakken zijn per semester, andere voor een volledig schooljaar.

Pourquoi pas en Français?

Vrije ruimte wetenschappen

Lessentabellen derde graad

 

Image
Image

Adres

Grote Markt 13, 8930 Menen

Bel

056 51 13 32

Mail

info@collegemenen.be